Vragen?

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is Kids4Twente?

Kids4Twente biedt alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs in regio Enschede doorlopende hulp bij het onderwijzen van wetenschap en technologie.

Die hulp bestaat uit aanbiedersmarkten, kennislabs en ontwerpstudios. Tijdens aanbiedersmarkten kun je kennis maken met aanbieders van W&T-onderwijs in de regio, zoals onderwijsorganisaties en bedrijven. Tijdens kennislabs leer je over de theorie van doeltreffend W&T-onderwijs, zoals onderzoekend en ontwerpend leren. En tijdens ontwerpstudio’s leer je onder begeleiding van onderwijsexperts zelf een doeltreffende W&T-les bedenken, eventueel op basis van extern onderwijsaanbod uit de regio.

Waarom is Kids4Twente nodig?

Nooit eerder was Kids4Twente zó belangrijk. De maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd vragen bij uitstek om gedurfde, creatieve en nieuwsgierige uitvindingen. Zoals uitvindingen voor ouderenzorg op afstand, uitvindingen voor duurzamer gebruik van levensmiddelen, en uitvindingen voor leven en werken op anderhalve meter afstand.

Wij geloven dat zulke vindingrijkheid alle kinderen eigen is. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Daarvoor moeten leerkrachten en schoolleiders die vindingrijkheid bij kinderen wel samen doelgericht stimuleren. Namelijk in de klas, door kinderen opdrachten en begeleiding te geven die lef, creativiteit en nieuwsgierigheid inspireren. Maar ook door elkaar op school regelmatig ruimte te bieden om samen zulk onderwijs een vaste plaats te geven in de school.

Kids4Twente zet zich in om leraren in het primair en voortgezet onderwijs daarbij hulp te bieden. Door het beschikbare aanbod van W&T-onderwijs en -onderwijsontwikkeling in Enschede te bundelen, zodat we je beter kunnen bedienen.

Voor wie is Kids4Twente bedoeld?

Voor alle leerlingen op de basisschool t/m de onderbouw van het voortgezet onderwijs in regio Enschede (Enschede, Denekamp, Oldenzaal, Lonneker en Losser).

Maar die leerlingen bereiken we het beste via de inzet van inspirerende leraren. Kids4Twente bedient daarom hoofdzakelijk leraren om hen te helpen hun leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren met W&T-onderwijs. Daarvoor bieden we tijdens Kids4Twente allerlei bijscholingsactiviteiten.

Hoeveel tijd kost deelname aan Kids4Twente?

Dat bepaal je helemaal zelf. We willen je helpen, nergens toe verplichten. Hoe groter je inzet, hoe groter het resultaat.

Hoeveel geld kost deelname aan Kids4Twente?

Kids4Twente wordt gefinancierd door schoolkoepels en allerlei andere belanghebbende instellingen en bedrijven. Als jouw school hoort bij een aangesloten koepel dan is jouw deelname zo goed als gegarandeerd (Consent, KOE, VCO, HSL, Bonhoeffer Enschede).

Op onze aanbiedersmarkt heb je keuze uit allerlei W&T-gericht onderwijsaanbod van aanbieders uit de regio. Dat aanbod kost vaak geld (per klas). Kids4Twente betaalt de kosten voor je mits je (1) deelneemt aan onze ontwerpstudio’s (minimaal 1 bijeenkomst); (2) ons vervolgens per e-mail een ingevuld lesplan stuurt bij jouw gewenste aanbod (als resultaat van de ontwerpstudio); en (3) na de ontwerpstudio je gewenste aanbod afneemt.

Tijdens een ontwerpstudio leer je onder begeleiding een doeltreffende W&T-les te ontwikkelen bij het aanbod dat je wenst. Kids4Twente bekostigt dus geen aanbod wanneer je enkel zou deelnemen aan de aanbiedersmarkt/kennislabs.

Is jouw schoolkoepel nog niet aangesloten bij Kids4Twente? Dan vragen van jouw school een vergoeding. De omvang van die vergoeding is afhankelijk van jouw wensen, dus die overleggen we dan van tevoren graag met je.

Mag mijn klas deelnemen aan Kids4Twente?

Elke basisschool en middelbare school in regio Enschede mag deelnemen aan Kids4Twente (Enschede, Denekamp, Oldenzaal, Lonneker en Losser). Ongeacht het niveau waarop je momenteel W&T-lessen geeft. Niet gevestigd in Enschede? Geen probleem, meld je aan en dan bespreken we de mogelijkheden.

Let op:  deelname is niet kosteloos voor elke school. Aangesloten schoolkoepels betalen mee aan Kids4Twente. Als de schoolkoepel van jouw school nog niet betaald voor Kids4Twente, dan vragen we je om een vergoeding.

Mogen al mijn leerlingen meedoen?

We hanteren in beginsel geen toelatingseisen voor aantallen leerlingen.

Toelating kan elk jaar en per project afhangen van ons beschikbare onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld, wanneer we voorzien in (dure) lesmaterialen moeten we om praktische redenen beperkingen instellen. Of wanneer we onvoldoende externe aanbieders zouden hebben, moeten we beperkingen instellen.

In deze gevallen vragen we geïnteresseerde deelnemers ons een overtuigende motivatiebrief te sturen voor deelname.

Mag ik mezelf samen met een collega opgeven?

Tuurlijk! Sterker, W&T-ontwikkeling in de school verloopt beter wanneer één of meer collega’s samen deelnemen. Jullie kunnen dan ideeën uitwisselen, elkaar ondersteunen tijdens lesactiviteiten en samen zorg dragen voor het onderwijzen van W&T op jullie school. We raden je dus aan je interesse in Kids4Twente zeker te delen met collega’s op school. Vooral met je schoolleider.

Ik doe nog weinig met W&T. Mag ik wel meedoen?

Jazeker! Kids4Twente is juist bedoeld voor leerkrachten die hulp nodig hebben bij het onderwijzen van W&T. Al geef je nog helemaal geen W&T-lessen, nemen we je heel graag bij de hand.

Daarvoor hanteren we het W&T-Kompas van TechYourFuture als uitgangspunt om ons onderwijsaanbod voor jou passend te maken. Daarbij bieden we je een duidelijk lesprogramma, met uitgeschreven lesactiviteiten, zodat jouw succes altijd is gegarandeerd. Waar gewenst kun je onderdelen leren verrijken, zoals met uitdagende lesvormen of met manieren om W&T te verbinden aan je reguliere lesprogramma.

Schroom niet om een kennismakingsgesprek met ons te plannen. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Ik doe al veel met W&T. Heeft Kids4Twente zin voor mij?

Kids4Twente is bedoeld om W&T-onderwijs te stimuleren. Dus ook voor ervaren leerkrachten. Leren lesgeven stopt in onze ogen nooit. Onderzoek naar (het invoeren van) W&T-onderwijs levert bovendien voortdurend nieuwe belangrijke inzichten. Bijvoorbeeld hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen stimuleren tijdens lessen W&T, hoe we ouders kunnen betrekken en hoe we W&T kunnen integreren in reguliere vakken. Elk schooljaar delen onderwijskundigen van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente zulke nieuwe inzichten met je tijdens het programma. Mis die nieuwe kennis dus niet.

Hoe werkt de aanmeldingsprocedure?

Aanmelden verloopt simpelweg via het centrale aanmeldformulier op deze website. Je verstuurt ons via het formulier enkele gegevens op. Vervolgens bevestigen je deelname en voeg je toe aan onze mailing. Via onze mailing stellen we je op de hoogte van alle praktische zaken, zoals locaties, eventuele wijzigingen in het programma, etc.

Wanneer mag ik mezelf aanmelden?

Gedurende het hele kalenderjaar. Afhankelijk van de timing en je wensen sluit je dan aan bij het programma. Hopelijk tot snel!

Wat verstaan jullie onder W&T?

In lijn met landelijk onderwijsbeleid, zoals gehanteerd door SLO, verstaan we onder Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs:

Een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Bij W&T-onderwijs zijn onderzoeken en ontwerpen de leidende activiteiten. Door op een onderzoekende en ontwerpende manier te leren (learning by inquiry and design) worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

Wie organiseert Kids4Twente?

Kids4Twente wordt georganiseerd door Technologie Platform Enschede (TPE). TPE is een samenwerking van allerlei onderwijskundigen, onderzoekers, ondernemers en bestuurders om W&T-onderwijs te stimuleren in Enschede. Samen bundelen we onze krachten om het beschikbare aanbod van W&T-onderwijs en -onderwijsontwikkeling in het hart van het Enschede scholenveld te brengen. TPE wordt gecoördineerd door Tim Post (info@kids4twente.nl).

Jouw prangende vraag onbeantwoord?