Vragen?

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is Kids4Twente?

Kids4Twente biedt alle basisscholen en middelbare scholen in Enschede doorlopende hulp bij het onderwijzen van wetenschap en technologie. Voor leerkrachten én voor schoolleiders.

Daarvoor organiseren we voor jou ieder schooljaar drie achtereenvolgende W&T-onderwijsprojecten. Ieder project duurt 6 weken en heeft een eigen W&T-thema (bijv. drones, klimaatbestendige woningbouw, etc.). We bieden je daarbij een uitgewerkt lesplan van W&T-lessen die jouw leerlingen uitdagen met een actieve onderzoek- of ontwerpopdracht. Daarbij helpen we je groeiwensen vervullen, zoals hoe je W&T kunt combineren met taal en rekenen, of hoe je als schoolleider meer leerkrachten kunt betrekken bij het onderwijzen van W&T.

Tijdens elk W&T-project verwelkomen we allerlei aanbieders van W&T-onderwijs in Enschede die jou extra lesondersteuning bieden (bijv. gastlessen, excursies, lesmateriaal).

Waarom is Kids4Twente nodig?

Nooit eerder was Kids4Twente zó belangrijk. De maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd vragen bij uitstek om gedurfde, creatieve en nieuwsgierige uitvindingen. Zoals uitvindingen voor ouderenzorg op afstand, uitvindingen voor duurzamer gebruik van levensmiddelen, en uitvindingen voor leven en werken op anderhalve meter afstand.

Wij geloven dat zulke vindingrijkheid alle kinderen eigen is. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Daarvoor moeten leerkrachten en schoolleiders die vindingrijkheid bij kinderen wel samen doelgericht stimuleren. Namelijk in de klas, door kinderen opdrachten en begeleiding te geven die lef, creativiteit en nieuwsgierigheid inspireren. Maar ook door elkaar op school regelmatig ruimte te bieden om samen zulk onderwijs een vaste plaats te geven in de school.

Kids4Twente zet zich in om leerkrachten en schoolleiders daarbij hulp te bieden. Door het beschikbare aanbod van W&T-onderwijs en -onderwijsontwikkeling in Enschede te bundelen, zodat we je beter kunnen bedienen.

Voor wie is Kids4Twente bedoeld?

Voor alle leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool (we werken aan aanbod voor jongere kinderen) t/m de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor scholen in regio Enschede (Enschede, Denekamp, Oldenzaal, Lonneker en Losser). Het is deze doelgroep waarbij W&T-onderwijs het meeste verschil maakt in hun latere ontwikkeling.

Maar die leerlingen bereiken we het beste via leerkrachten en schoolleiders. Kids4Twente bedient daarom hoofdzakelijk leerkrachten en schoolleiders om hen te helpen hun leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren met W&T-onderwijs.

Ben je een IB-er? Dan ben je natuurlijk even welkom bij Kids4Twente. Ben je geen lid van een school maar ben je toch nieuwsgierig naar deelname? Mail ons dan even.

Hoeveel tijd kost deelname aan Kids4Twente?

Dat bepaal je helemaal zelf. We willen je helpen, nergens toe verplichten. Deelname aan een onderwijsproject betekent voor ons aanwezigheid bij de Kick-off, Catch-up en Lift-off (ieder 1.5 uur) bijeenkomsten op een bijzondere locatie in Enschede. Daarnaast verwachten we dat leerkrachten en schoolleiders tenminste 45-minuten (les)tijd per week besteden aan de uitvoering van het lesprogramma. We stimuleren deelnemers natuurlijk extra tijd en aandacht te investeren.

Hoeveel geld kost deelname aan Kids4Twente?

Kids4Twente wordt gefinancierd door schoolkoepels en allerlei andere belanghebbende instellingen en bedrijven. Als jouw school hoort bij een aangesloten koepel dan is jouw deelname helemaal kosteloos. Mocht je tijdens Kids4Twente geïnteresseerd raken in extra ondersteuning, dan vragen we je daarvoor zelf bij te betalen.

Is jouw schoolkoepel nog niet aangesloten bij Kids4Twente? Dan vragen van jouw school een vergoeding. De omvang van die vergoeding is afhankelijk van jouw gewenste lesmaterialen, coaching en workshops, dus die overleggen we dan van tevoren met je.

Mag mijn klas deelnemen aan Kids4Twente?

Elke basisschool en middelbare school in regio Enschede mag deelnemen aan Kids4Twente (Enschede, Denekamp, Oldenzaal, Lonneker en Losser). Ongeacht het niveau waarop je momenteel W&T-lessen geeft. Niet gevestigd in Enschede? Geen probleem, meld je aan en dan bespreken we de mogelijkheden.

Let op:  deelname is niet kosteloos voor elke school. Aangesloten schoolkoepels betalen mee aan Kids4Twente. Als de schoolkoepel van jouw school nog niet betaald voor Kids4Twente, dan vragen we je om een vergoeding.

Mogen al mijn leerlingen meedoen?

We hanteren in beginsel geen toelatingseisen voor aantallen leerlingen.

Toelating kan elk jaar en per project afhangen van ons beschikbare onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld, wanneer we voorzien in (dure) lesmaterialen moeten we om praktische redenen beperkingen instellen. Of wanneer we onvoldoende externe aanbieders zouden hebben, moeten we beperkingen instellen.

In deze gevallen vragen we geïnteresseerde deelnemers ons een overtuigende motivatiebrief te sturen voor deelname.

Mag ik mezelf samen met een collega opgeven?

Tuurlijk! Sterker, W&T-ontwikkeling in de school verloopt beter wanneer één of meer collega’s samen deelnemen. Jullie kunnen dan ideeën uitwisselen, elkaar ondersteunen tijdens lesactiviteiten en samen zorg dragen voor het onderwijzen van W&T op jullie school. We raden je dus aan je interesse in Kids4Twente zeker te delen met collega’s op school. Vooral met je schoolleider. Wist je dat Kids4Twente ook ondersteuning biedt voor schoolleiders om W&T-onderwijs te helpen invoeren op school?

Ik doe nog weinig met W&T. Mag ik wel meedoen?

Jazeker! Kids4Twente is juist bedoeld voor leerkrachten die hulp nodig hebben bij het onderwijzen van W&T. Al geef je nog helemaal geen W&T-lessen, nemen we je heel graag bij de hand.

Daarvoor hanteren we het W&T-Kompas van TechYourFuture als uitgangspunt om ons onderwijsaanbod voor jou passend te maken. Daarbij bieden we je een duidelijk lesprogramma, met uitgeschreven lesactiviteiten, zodat jouw succes altijd is gegarandeerd. Waar gewenst kun je onderdelen leren verrijken, zoals met uitdagende lesvormen of met manieren om W&T te verbinden aan je reguliere lesprogramma.

Schroom niet om een kennismakingsgesprek met ons te plannen. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Ik doe al veel met W&T. Heeft Kids4Twente zin voor mij?

Kids4Twente is bedoeld om W&T-onderwijs te stimuleren. Dus ook voor ervaren leerkrachten. Leren lesgeven stopt in onze ogen nooit. Onderzoek naar (het invoeren van) W&T-onderwijs levert bovendien voortdurend nieuwe belangrijke inzichten. Bijvoorbeeld hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen stimuleren tijdens lessen W&T, hoe we ouders kunnen betrekken en hoe we W&T kunnen integreren in reguliere vakken. Elk schooljaar delen onderwijskundigen van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente zulke nieuwe inzichten met je tijdens het programma. Mis die nieuwe kennis dus niet.

Wat is de opbouw van Kids4Twente?

Kids4Twente biedt elk jaar 3 onafhankelijke en achtereenvolgende onderwijsprojecten. Ieder project is gericht op een eigen W&T-thema, zoals de energietransitie, klimaatbestendige woningbouw of drones.

Ieder project neemt 6 weken in beslag. Elk project heeft als doel leerlingen aan te zetten tot een W&T-gerichte opdracht rondom het eigen actueel W&T-thema (bijv. het ontwerpen van een efficiënte drone). Daarbij voorzien we leerkrachten van een lesprogramma, eventueel benodigde lesmaterialen en begeleiding.

Het eerste project vindt plaats rondom de herfstvakantie (telkens 3 weken vóór en 3 weken na de vakantie), het tweede project rondom de voorjaarsvakantie en het derde project rondom de meivakantie. Je mag aan één of meerdere projecten deelnemen, als je wilt.

Elk project heeft dezelfde opbouw. We trappen af met een Kick-off voor alle deelnemende schoolleiders in de ochtend (1.5 uur) en later die dag met een Kick-off voor alle deelnemende leerkrachten na schooltijd (1.5 uur). Tijdens de Kick-off word je geïntroduceerd tot het W&T-thema van het project, tot de bijbehorende ontwerpopdracht voor leerlingen en tot het beschikbare aanbod van onderwijsondersteuning hiervoor (bijv. gastlessen, lesmaterialen, excursies). Ook krijg je voorbeeld-lesmateriaal mee om zelf alvast het een-en-ander te beproeven in je klas. De bijeenkomsten voor de schoolleiders richten zich op de benodigde leiderschap. De Kick-off van de leerkrachten op lesuitvoering.

Na drie weken, vlakvoor de vakantie, vindt de Catch-up plaats: wederom een ochtend (1.5 uur) voor de schoolleiders en een middag (1.5) voor de leerkrachten. Tijdens Catch-up presenteren deelnemers hun eerste ervaringen en uitdagingen met het onderwijsproject. Onderwijsexperts reageren en voorzien in concrete adviezen. Op basis van de presentaties kunnen deelnemers extra begeleiding/coaching in de eigen klas verkrijgen voor de resterende weken van het project.

Tot slot, tegen het einde van het project, vindt de Lift-off plaats: wederom een ochtend (1.5 uur) voor de schoolleiders en een middag voor de leerkrachten (1.5 uur). Tijdens de Lift-off presenteren deelnemers hun successen, uitdagingen en wensen. Daarbij reageren onderwijsexperts wederom en bieden advies. Lift-off is niet bedoeld als afsluiting maar als doorstart voor de deelnemers: we stimuleren je het project zelfstandig voor te zetten na afloop van de Lift-off. Om W&T-onderwijs zelf verder te wortelen in je klas.

Hoe werkt de aanmeldingsprocedure?

Aanmelden verloopt simpelweg via het centrale aanmeldformulier op deze website. Je verstuurt ons via het formulier enkele gegevens op. Vervolgens nemen wij contact met je op om jouw deelname te bespreken. Die hangt bijvoorbeeld af van de beschikbare plaatsen voor deelname (wanneer van toepassing), jouw ervaring met het onderwijzen van W&T, je eigen planning, enzovoorts. Op basis van je wensen en middelen smeden we samen een planning.

Wanneer mag ik mezelf aanmelden?

Gedurende het hele kalenderjaar. Afhankelijk van de timing en je wensen bespreken we vervolgens een passende planning. Hopelijk tot snel!

Wat verstaan jullie onder W&T?

In lijn met landelijk onderwijsbeleid, zoals gehanteerd door SLO, verstaan we onder Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs:

Een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Bij W&T-onderwijs zijn onderzoeken en ontwerpen de leidende activiteiten. Door op een onderzoekende en ontwerpende manier te leren (learning by inquiry and design) worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

Wie organiseert Kids4Twente?

Kids4Twente wordt georganiseerd door Technologie Platform Enschede (TPE). TPE is een samenwerking van allerlei onderwijskundigen, onderzoekers, ondernemers en bestuurders om W&T-onderwijs te stimuleren in Enschede. Samen bundelen we onze krachten om het beschikbare aanbod van W&T-onderwijs en -onderwijsontwikkeling in het hart van het Enschede scholenveld te brengen. TPE wordt gecoördineerd door Tim Post (info@kids4twente.nl).

Jouw prangende vraag onbeantwoord?