Spelregels

Jouw deelname aan Kids4Twente wordt gefinancierd door allerlei
partijen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden.

Waarom gelden er voorwaarden?

Kids4Twente wordt gefinancierd door allerlei partijen, waaronder Twenteboard, gemeente Enschede en aangesloten schoolkoepels.

De bedoeling van Kids4Twente is scholen te stimuleren om W&T-onderwijs onderdeel te maken van hun reguliere lesprogramma. Onderzoek laat zien dat zulke schoolontwikkeling een inspanning vereist van iedereen op school, inclusief de schoolleider.

Onze voorwaarden stimuleren zulke teambrede schoolontwikkeling, zodat de deelname van een leraar aan Kids4Twente niet blijft steken bij een eenmalige afname van onderwijsaanbod, maar leidt tot duurzame onderwijsontwikkeling op school.

Hoeveel geld kost deelname?

Deelname aan Kids4Twente is kosteloos tot op zekere hoogte. Elke deelnemende school krijgt van Kids4Twente per schooljaar 1000 EUR te besteden voor de afname van onderwijsaanbod (deelname aan de verschillende bijeenkomsten is kosteloos).

De hoogte van het sponsorbedrag staat los van de grootte van jouw school en hoeveel leraren van jouw school deelnemen aan Kids4Twente. De W&T-expert van jouw schoolkoepel helpt jullie elk jaar bij het coördineren van de financiering van onderwijsaanbod.

Wil je graag extra onderwijsaanbod afnemen via Kids4Twente (of daarbuiten)? Geen probleem, dan leg je vanuit je eigen school deze extra middelen in. Ook hierbij helpt de W&T-expert je graag.

Welke onderdelen zijn verplicht?

Je dient verplicht aanwezig te zijn bij de Aanbiedersmarkt, het Kennislab en 1 van de 2 Ontwerpstudio’s (ongeacht of je deze al eerder hebt bijgewoond). Daarbij dien je, na afloop van de Ontwerpstudio, jouw W&T-expert een lesplan te tonen dat je samen met je aanbieder hebt ontwikkeld tijdens de Ontwerpstudio. De meeste deelnemers hebben hun lesplan al helemaal klaar en goedgekeurd tijdens de Ontwerpstudio.

Jouw aanwezigheid en lesplan tezamen, vormen de verplichte onderdelen van Kids4Twente om jouw deelname (en afname van onderwijsaanbod) te bekostigen.

N.b: De aanwezigheidsplicht geldt om alle deelnemers te stimuleren te blijven groeien in het verzorgen van W&T-onderwijs. Wij doen daarvoor ons best om de inhoud van de Aanbiedersmarkt, het Kennislab en de Ontwerpstudio’s elke ronde verder te ontwikkelen, zodat je altijd wat nieuws te ontdekken hebt.

Geen trek in het bijwonen van alle bijeenkomsten? Geen probleem, meld je dan gerust aan voor de bijeenkomst die je waardevol vindt, maar weet dat Kids4Twente jouw onderwijsaanbod dan niet mag bekostigen.

Ziek? Of een bijeenkomst per ongeluk gemist? In zulke gevallen draagt jouw W&T-expert natuurlijk zorg voor de voortgang, bijvoorbeeld door bij je op school de begeleiding te bieden die je nodig hebt voor het samenstellen van een W&T-lesplan.

Voor wie is Kids4Twente bedoeld?

Kids4Twente wordt georganiseerd voor alle basis- en middelbare scholen van de koepelorganisaties die zich hebben aangesloten bij Kids4Twente (vraag na bij je eigen bestuur of jullie zijn aangesloten).

Kids4Twente is hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen van leraren bij het (leren) inzetten van W&T-onderwijs in hun eigen klas (voor een beschrijving van onze aanpak hiervoor, zie de voorpagina van de website). Een W&T-expert van jouw schoolkoepel zal jou en jouw schoolleiding begeleiden bij het formuleren en uitvoeren van een W&T-gericht schoolontwikkelplan. Dit plan zal de W&T-expert samen met jullie maken op basis van jullie voorkennis, ervaringen en wensen.

Is jouw schoolkoepel nog niet aangesloten bij Kids4Twente? Neem dan contact op met projectleider Dave van der Valk (dave@kids4twente.nl) voor een vrijblijvende kennismaking.

Welke kwaliteitsnormen worden vereist?

Kids4Twente hanteert geen strikte kwaliteitsnormen, anders dan dat je aanwezig bent bij alle bijeenkomsten voor de ronde(s) waarvoor je je hebt opgegeven en een W&T-lesplan ontwikkeld.

Ik heb de Ontwerpstudio's niet nodig. Mag dat?

Je bent verplicht bij 1 van de 2 Ontwerpstudio aanwezig te zijn. Ook als je al eerder hebt deelgenomen aan de Ontwerpstudio’s en al ervaren bent met het samenstellen van een W&T-lesplan.

Bekostigt jouw eigen school jouw afname van onderwijsaanbod? Voel je dan vrij om zelf te kiezen welke Kids4Twente bijeenkomsten je graag bijwoont. Hoe dan ook, jouw W&T-experts staan altijd voor je klaar.

Mag ik mijn eerdere W&T-lesplan van Kids4Twente hergebruiken?

Nee sorry. Kids4Twente wordt gefinancierd om jouw groei als W&T-leraar te stimuleren. Daarvoor dagen we je elke ronde/jaar uit om een nieuw lesplan te ontwikkelen. Je mag gerust dezelfde aanbieder kiezen.

Mag ik het lesplan van een collega inzetten?

Nee sorry. Kids4Twente wordt gefinancierd om jouw groei als W&T-leraar te stimuleren. Daarvoor dagen we je elke ronde/jaar uit om een nieuw lesplan te ontwikkelen. Vanzelfsprekend mag je het lesplan van je collega wel buitenom Kids4Twente inzetten met eigen schoolbudget.

Mag ik een W&T-lesplan voor een collega maken?

Nee sorry, omdat Kids4Twente gefinancierd wordt om ieders groei als W&T-leraar te stimuleren. Door zelf een lesplan te maken voor een collega, hoe goed je dat ook bedoeld, ontneem je de groei van je collega om het onderwijzen van W&T zelf in de vingers te kijken.

Mag ik een lesplan samen met een collega maken?

Zeker! Maar let op: jullie beiden moeten aanwezig zijn bij de Aanbiedersmarkt, het Kennislab en 1 van de 2 Ontwerpstudio’s. Het is dus niet toegestaan om collega’s te vertegenwoordigen in het ontwikkelen van een W&T-lesplan. Uitzondering is wanneer je een duo-partner hebt en dus samen verantwoordelijk bent voor dezelfde groep leerlingen; in dat geval mag 1 van jullie deelnemen aan Kids4Twente.

Mag ik een lesplan maken voor volgend schooljaar?

Nee sorry, dat verward de organisatie. Lesplannen die je maakt tijdens ronde 1 en/of ronde 2 moeten datzelfde schooljaar worden uitgevoerd.

Vragen?

Kids4Twente probeert jouw deelname aan het programma zo vlot
mogelijk te laten verlopen.

Hoe verloopt de financiering?

Kids4Twente beheert jouw schoolbudget (jouw school krijgt dus geen geld toegestuurd). Bij jouw aanmelding bij Kids4Twente zal een W&T-expert toegewezen worden aan jouw school. Hij of zij zal jullie beschikbare budget dan beheren en jullie gewenste inzet van onderwijsaanbieders coördineren.

Wat betekent deelname aan Kids4Twente?

Deelname betekent op de eerste plaats dat je als leraar participeert in ronde 1 en/of ronde 2 van het programma, en per ronde in ieder geval aanwezig bent bij de Aanbiedersmarkt, het Kennislab en 1 van de 2 Ontwerpstudio’s (je mag gerust bij beide Ontwerpstudio’s aanschuiven).

Met jouw deelname als leraar, wordt jouw school ook meteen kosteloos ondersteund. De bedoeling van Kids4Twente is namelijk om jouw school te helpen W&T-onderwijs onderdeel te maken van jullie reguliere lesprogramma. Dat vereist van iedereen op school een inspanning, inclusief van de schoolleider. Zodra je jezelf opgeeft voor Kids4Twente, zal een W&T-expert van jouw schoolkoepel contact met je opnemen voor een afspraak om deze teambrede aanpak te starten.

Deelname aan Kids4Twente betekent tot slot ook dat W&T-experts evaluaties verrichten onder jullie leerlingen, leraren en schoolleiding om samen met jullie ‘gevoel te krijgen’ voor jullie schoolontwikkeling. We meten bijvoorbeeld de (groeiende) attitudes van alle midden- en bovenbouwleerlingen, leraren en schoolleiding t.a.v. W&T (Technoscope). Zo zul je samen met de W&T-expert kritisch leren kijken naar jullie voortgang en, waar nodig, jullie schoolplan aanscherpen.

Mag ik mezelf samen met een collega opgeven?

Tuurlijk! Sterker nog, W&T-onderwijsontwikkeling in de school verloopt succesvoller wanneer meer collega’s samen deelnemen. Jullie kunnen dan ideeën uitwisselen, elkaar ondersteunen tijdens lesactiviteiten en samen zorg dragen voor het onderwijzen van W&T op school. Oftewel, we raden alle deelnemers aan om deel te nemen met tenminste 1 collega.

Mag ons hele team deelnemen?

Zeker! Onderzoek laat zien dat een teambrede aanpak om W&T-onderwijs te ontwikkelen op school veel meer kans van slagen heeft dan wanneer maar enkele collega’s deelnemen.

In dit geval kan het verstandiger zijn om samen met jouw W&T-expert een eigen schoolontwikkeltraject op te zetten, bijvoorbeeld: jullie bezoeken allemaal de Aanbiedersmarkt om jullie keuzes voor aanbieders te maken, maar laten vervolgens door de W&T-expert een Kennislab en Ontwerpstudio op maat organiseren op jullie eigen schoollocatie. Jullie ontwikkelen dan samen op school allerlei W&T-lesplannen die Kids4Twente kan bekostigen.

Hoeveel tijd kost deelname aan Kids4Twente?

Deelname aan Kids4Twente kost per ronde minimaal 6 uur over een periode van 2 tot 3 maanden. Je bent vrij om vervolgens de periode te bepalen in het schooljaar waar je jouw ontwikkelde W&T-les daadwerkelijk zult uitvoeren, zo lang het maar in het hetzelfde schooljaar plaatsvindt.

Om deel te nemen aan Kids4Twente, registreer je jezelf voor tenminste 1 van de 2 ronden van het programma (periode herfst of lente). Je mag gerust deelnemen aan beide ronden!

Let op: Kids4Twente bekostigt jouw afname van onderwijsaanbod wanneer je zelf aanwezig bent bij alle drie onderdelen van het Kids4Twente programma: de Aanbiedersmarkt, het Kennislab, en 1 van de 2 Ontwerpstudio’s (voor een beschrijving van deze onderdelen, zie de voorpagina van de website). Deze samenkomsten worden telkens op woensdagmiddagen georganiseerd, van 15u tot 17u, ergens in de stad (zie de voorpagina voor de locaties van dit schooljaar).

Hoe verloopt het kiezen van een onderwijsaanbieder?

Op de Aanbiedersmarkt etaleren alle onderwijsaanbieders hun lesinhouden aan hun eigen tafel. Je bent tijdens de markt helemaal vrij om alle aanbieders te leren kennen en te ontdekken welk aanbod het beste past bij jouw wensen (en die van je school).

Bij elke aanbieder vind je tevens de prijzen van hun aanbod. Je kunt dan zelf (en met collega’s) afstemmen welk aanbod je graag afneemt van de 1000 EUR die je vanuit Kids4Twente per schooljaar beschikbaar krijgt. Je kunt dit budget gerust aanvullen met eigen schoolbudget.

Na afloop van de Aanbiedersmarkt (tot 1 week later) mailen we alle deelnemers met de vraag hun definitieve keuze(s) voor onderwijsaanbieders aan ons door te geven via een online keuzeformulier. Op basis van ieders keuze nodigen we onderwijsaanbieders uit om tijdens 1 van de 2 Ontwerpstudio’s samen met jou een passend W&T-lesplan te maken.

Hoe ziet een W&T-lesplan eruit?

Zodra je jouw keuze voor een onderwijsaanbieder (of meerdere) ons kenbaar hebt gemaakt via een online keuzeformulier, zal jouw gekozen aanbieder aanwezig zijn bij 1 van de 2 Ontwerpstudio’s.

Tijdens de Ontwerpstudio ontwikkelen jullie samen, onder begeleiding van W&T-experts die aanwezig zijn, een passend W&T-lesplan. Dit lesplan is gebaseerd op de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend Leren volgens het SLO. We bieden alle deelnemers een werkblad (1 A4) dat hiervoor een structuur biedt. Vul dit werkblad samen met jouw onderwijsaanbieder in en toon het ingevulde plan aan jouw W&T-expert ter goedkeuring.

Daarbij plannen jullie samen de periode waarin jullie het lesplan zullen uitvoeren (ergens datzelfde schooljaar). Deze planning en samenwerking stemmen jullie zelf onderling af, zoals tijdens de Ontwerpstudio of later per mail. De W&T-expert kan hierbij waar nodig ondersteunen.

Hoeveel mag mijn W&T-lesplan leunen op aanbieders?

Zoveel als je wilt. Maar wees je bewust van het beperkte budget van 1000 EUR dat elke deelnemende school ontvangt om onderwijsaanbod te bekostigen. Dus als jouw collega’s op school ook deelnemen aan Kids4Twente, dan is het verstandig om jullie inzet van onderwijsaanbieders onderling eerlijk te verdelen.

Wat verstaan jullie onder W&T?

In lijn met landelijk onderwijsbeleid, zoals geadviseerd door het SLO, verstaan we onder Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs:

Een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Bij W&T-onderwijs zijn onderzoeken en ontwerpen de leidende activiteiten. Door op een onderzoekende en ontwerpende manier te leren (learning by inquiry and design) worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

Wij doen nog weinig met W&T op school. Mag ik meedoen?

Zeker! Kids4Twente is juist bedoeld voor scholen die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van W&T-onderwijs op school. Al doet jouw school momenteel nog niets aan W&T-onderwijs, biedt Kids4Twente ook voor jou een kansrijke start voor onderwijsontwikkeling.

Nadat je jezelf hebt geregistreerd voor Kids4Twente zal een W&T-expert van jouw schoolkoepel jou en jouw schoolleiding persoonlijk begeleiden. Daarvoor hanteert de W&T-expert onder meer het W&T-Kompas van TechYourFuture.

Tip: Maak alvast een afspraak met jouw W&T-expert voor een vrijblijvende kennismaking over de voordelen van Kids4Twente.

Ik doe al veel met W&T. Heeft deelname zin?

Kids4Twente is bedoeld voor alle leraren. Dus evengoed voor ervaren leraren, zoals op gebieden van W&T en O&O-leren.

In onze ogen stopt leren lesgeven nooit. Onderzoek naar (het ontwikkelen van) W&T-onderwijs op school levert bovendien voortdurend nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen stimuleren tijdens lessen W&T, hoe we digitale middelen kunnen inzetten in de klas en hoe we W&T kunnen integreren in andere reguliere schoolvakken. Tijdens onze Kennislabs delen we zulke nieuwe inzichten met je. Mis die nieuwe kennis dus niet en neem deel aan Kids4Twente.

Daarnaast stimuleert Kids4Twente nadrukkelijk onderlinge kennisdeling tussen deelnemers. Tijdens onze Kennislabs en Ontwerpstudio’s bieden we bijvoorbeeld veel gelegenheid voor deelnemers om kennis, vaardigheid en ervaringen met elkaar uit te wisselen. We zien regelmatig dat de ene school oplossingen biedt voor vraagstukken van andere scholen. Op deze manier worden we samen sterker voor het onderwijzen van W&T in al onze scholen.

Hoe werkt de aanmeldprocedure?

Aanmelding verloopt simpelweg via ons online aanmeldformulier. Via het formulier verstuur je ons enkele basisgegevens om jouw deelname zo soepel mogelijk te laten verlopen, zoals de ronde(n) die je kiest, de school waar je werkt en met welke klas je deelneemt.

Vervolgens bevestigt onze projectcoördinator Marjolein Lindeman (marjolein@kids4twente.nl) jouw deelname en zal een W&T-expert van jouw schoolkoepel persoonlijk contact met je opnemen om samen met jou en je schoolleiding een schoolontwikkelplan te smeden..

Daarnaast voegen we je toe aan onze mailing. Via onze mailing houden we je onder meer op de hoogte van alle praktische zaken van Kids4Twente, zoals eventuele wijzigingen in het programma, etc.

Wanneer mag ik mezelf aanmelden?

Gedurende het hele jaar. Afhankelijk van de timing en je wensen sluit je dan aan bij ronde 1 en/of ronde 2 van het programma. Let op: voor de bekostiging van jouw deelname (en de afname van jouw gekozen onderwijsaanbod) dien je verplicht aanwezig te zijn bij de Aanbiedersmarkt, het Kennislab en 1 van de 2 Ontwerpstudio’s van de ronde waarvoor je je inschrijft.

Ik werk met schooloverstijgende groepen. Mag ik meedoen?

Tuurlijk! Maar let op: dit betekent dat je de bekostiging van jouw afgenomen onderwijsaanbod moet coördineren met de budgetten van de scholen waar jouw leerlingen vandaan komen. In andere woorden, je krijgt als schooloverstijgende groep (bijv. plusklas) geen eigen budget.