Expeditie W&T conferentie

Wil jij structureel aan de slag met Wetenschap & Technologie? Onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) stimuleert een onderzoekende en ontdekkende houding bij kinderen. Het helpt hen bij het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig hebben voor de (digitale) wereld van morgen. Op de conferentie Expeditie W&T op woensdag 1 juni ontdek je hoe je vanuit doelen werkt en hoe je W&T integreert met andere vakken.

Bij het afnemen van het W&T-Kompas in Overijssel en Gelderland en ook vanuit andere consultaties geven leerkrachten aan meer handvatten nodig te hebben om W&T structureel een plek te geven in het po en in de onderbouw vo. Daarom organiseren TechYourFuture (TYF), de Kenniscentra Wetenschap en Technologie in Gelderland en Overijssel (KWTG en KWTO) en SLO, het landelijk expertisecentrum voor het onderwijscurriculum, deze conferentie Expeditie W&T.

Op de conferentie ontdek je hoe je vanuit doelen werkt en hoe je W&T integreert met andere vakken. Tijdens de workshops krijg je concrete handvatten om W&T onderwijs structureel in je klas of school te realiseren.  Ook leer je hoe je W&T kan verbinden aan onder andere wereldoriëntatie en taalonderwijs. We starten de middag met Pedro de Bruyckere, onderzoeker, pedagoog en spreker. Hij neemt jou mee in de leefwereld van jongeren. Hij doorprikt hardnekkige mythes in het onderwijs en zal deze dag uiteraard zijn licht laten schijnen over het nut en noodzaak van Wetenschap & Technologie in het onderwijs. Vervolgens heb je keuze uit maar liefst 8 fysieke workshops. Woon je ver van Deventer? Dan kun je een online programma volgen, waarbij je keuze hebt uit 4 online workshops.

Ben je leerkracht, W&T coördinator of directeur in het basisonderwijs? Bied je W&T aan vanuit bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs (STO), geef je techniekonderwijs in de onderbouw van het voorgezet onderwijs of heb je op een andere manier een link met W&T in het onderwijs? Reserveer dan 1 juni in je agenda en kom naar De Gasfabriek in Deventer. De inloop is vanaf 14.30 uur en we sluiten af om 18.30 uur.