W&T-kompas en groepsopbrengsten

De aftrap van Kids4Twente 2020/2021 is inmiddels achter de rug! Tijd dus om voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een spetterende W&T-opdracht voor jouw leerlingen, zoals een opdracht rondom het thema ‘Plastic’. Volgens de planning zou die opdracht rond februari 2021 moeten starten voor de leerlingen (en eindigen op de Finale Dag van 3 juni 2021). Dus laten we samen de vaart erin houden.

Uniek aan het Kids4Twente programma van dit schooljaar is dat jij (met je collega’s op school) een eigen W&T-opdracht zal (leren) ontwerpen, inpassen en verzorgen voor jouw leerlingen. Zodoende krijg je vanzelf meer grip op het onderwijzen van W&T en zal W&T over tijd onderdeel worden van je reguliere lesprogramma. Die aanpak is dus duurzamer (en veel leuker) dan het geven van voorgekauwde W&T lessen.

W&T-Kompas: Help! Waar begin ik?

Wees gerust, Kids4Twente biedt iedereen hulp bij het opzetten van een goede W&T-opdracht. Zoals aangekondigd tijdens de Kick-Off, stelt TechYourFuture onderwijsadviseurs beschikbaar vanuit Saxion Hogeschool. Deze adviseurs staan te springen om met jou (de schoolleider en leerkrachten) in gesprek te gaan, zoals over jouw huidige W&T-onderwijs op school, jouw huidige uitdagingen en wensen m.b.t. het onderwijzen van W&T, en welke ondersteuning je daarbij graag wenst.

Vanaf volgende week (week 40) zal Anika Embrechts (a.embrechts@saxion.nl) namens TechYourFuture contact leggen met de contactpersoon van elke deelnemende school. In afstemming zal in de periode van nu tot half november een intake-gesprek worden gepland (van maximaal 1 uur) met de schoolleider en een eventueel aanwezige W&T-coordinator (of W&T werkgroep) op de school. 

De bedoeling van het intake-gesprek is samen inzicht te krijgen in de eerder genoemde thema’s rondom jullie W&T-gerichte schoolontwikkeling (bijv. jullie huidige W&T-onderwijs op school, etc.). Dit inzicht helpt jou als schoolleider en als leerkracht om later dit schooljaar een W&T-opdracht te bepalen die passend is voor jouw leerlingen, maar die ook past bij de ervaringen en ambities van jouw schoolteam. Daarmee vergroten we jullie slaagkans het meest.

Kick-off: Groepsopbrengsten

Tijdens de kick-off van Kids4Twente 2020/2021 zijn de aanwezige schoolleiders en leerkrachten in groepjes aan het werk gezet. De groepsopdracht was tweeledig: (1) Hoe zou een W&T-opdracht voor leerlingen rondom het thema ‘Plastic’ kunnen inpassen het reguliere lesprogramma van dit schooljaar? (2) Welk leiderschap is nodig op jouw school om die W&T-opdracht in de klas te realiseren?

De bedenksels van de verschillende groepjes zijn opgeschreven op flip-over bladen. Gemaild naar jullie is een PDF met daarin foto’s van elke groepsopbrengst van beide kick-off dagen. Op de bladen zijn een tal van voorbeelden af te lezen voor het onderwijzen van W&T, vanuit het thema plastic, en gekoppeld aan reguliere schoolvakken zoals rekenen, lezen en spelling. 

Tip: Bestudeer volgende week alle groepsopbrengsten met een collega (met je hele team!) om samen te broeden op een W&T-opdracht die zou passen bij jullie onderwijsprogramma dit schooljaar. Zoals een W&T-opdracht rondom Plastic (voel je vrij om een ander W&T-thema te kiezen).

En hoe nu verder?

Naast de intake-gesprekken door TechYourFuture tot aan november bieden we alle deelnemende schoolleiders en leerkrachten graag aanvullende ondersteuning. In oktober (data nog nader te bepalen) zullen we een serie webinars voor schoolleiders en een serie webinars voor leerkrachten organiseren (vrij in te schrijven). 

De webinars voeden geïnteresseerden met concrete voorbereidingen die je nu als schoolleider of als leerkracht al zou kunnen treffen rondom het onderwijzen van W&T. Zodat jullie in november beslagen ten ijs te komen voor de workshop-dagen. Over de details van die webinars schrijven we in de volgende nieuwsbrief!